CIP rengöringssystem

CIP (Cleaning in Place) är en standard rengöringsprocess inom bryggeri industrin. Den exakta kombinationen av faktorer som kemikalier, temperatur, mekanisk utrustning och tid gör rengöringen till en reproducerbar process. Övervakning av temperaturen, koncentrationen av kemikalier och särskilt vattenflöde i returflödet säkerställer rena och bakteriefria maskiner.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

Optimal rengöring med hjälp av mät- och reglerteknik

Vår lösning för CIP-anläggningar

JUMO erbjuder ett komplett paket för din CIP-anläggning. Mätningar för fyllnadsnivå och flöde, konduktivitet och pH-värde loggas och regleras centralt. Här används JUMO AQUIS touch S, som också ger möjlighet att logga och reglera samt kommunicera genom digitala gränssnitt.

Din kontaktperson


Branschchef inom mat och dryck

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77