Kontinuerlig ugn

En väl fungerande tillverkningsprocess är viktigt, särskilt när produkter körs non-stop genom komplexa produktionslinjer. Som ett resultat måste kontinuerliga ugnar ha en exakt definierad temperaturprofil för att garantera sömlös härdning. Därför är noggrann temperaturövervakning och kontroll samt säkerhetsteknik kärnelement i dessa industriugnar.

Våra komponenter

Non-stop termiska processer

En heltäckande lösning för kontinuerliga ugnar från JUMO

Från termoelement, säkerhetsteknik och lösningar för SAT- och TUS-tester till ett automatiseringssystem med tyristorer. JUMO kan förse dig med all nödvändig utrustning för din kontinuerliga ugn så att de termiska processerna går optimalt, säkert och enligt kvalitetsstandarder.