Kammarugn

Det är omöjligt att föreställa sig industri utan kammarugnar. De är praktiskt taget oförstörbara och man kan lita på att hålla temperaturen på en enhetlig och reproducerbar nivå. JUMO-tekniken används för att säkerställa höga nivåer av temperaturnoggrannhet och säkerhet. Vi tar också hand om SAT- och TUS-tester i enlighet med kraven i AMS2750- och CQI-9-standarderna.

Våra komponenter för kammarugn

Komplett sensor- och automatiseringsteknik från en enda källa

Vår lösning för din kammarugn

JJUMO erbjuder hela utrustningen som behövs för att konstruera en kammarugn - från temperaturgivare såväl som styr- och automatiseringsprocesserna till säkerhetstekniken. Vi tar också hänsyn till SAT- och TUS-tester. Här uppfylls noggrannhetskraven för AMS2750 och CQI-9. Utrusta din kammarugn för de mest varierade applikationerna med pålitliga och flexibla lösningar från JUMO.