Coagualtion and flocculation

Flocculation is a process in drinking water treatment to reduce existing turbidity. Here, extremely fine particles are coagulated from the water. In addition to turbidity, the level and flow of the contents in the flocculation plant have to be measured and monitored.

Vår lösning för koagulerings- och flockningssystemet

Rent dricksvattenmed hjälp av JUMO

JUMO reglerar koagulationen och flockningsprocessen

I koagulerings- och flockningssteget avlägsnas de fasta partiklarna ifrån vattnet. JUMO’s mät- och styrteknologi används därför för att övervaka grumligheten i denna process. Nivå och flödet mäts och visas också med JUMOs enheter för en smidig process.