Desinfektion

Med hjälp av desinfektion tas mikroorganismer ur vattnet eller dödas. Det vanligaste desinfektionsmedlet vid dricksvattenbehandling är klor. Enligt kravet "så mycket som nödvändigt och så lite som möjligt" måste koncentrationen och doseringen av klorinnehållet kontinuerligt övervakas.

Vår lösning för desinfektion

Det är rätt dos som räknas

JUMO mäter och reglerar klorinnehållet

Vi vill alla ha rent dricksvatten som inte smakar klor. För att balansgången ska lyckas, erbjuder JUMO exakt mätning och kontroll av klorinnehållet samtidigt som alla värden registreras i enlighet med skyldigheten att kunna lämna bevis. Medan JUMO tecLine Cl2-sensorn mäter pålitligt och mätomvandlaren / regulatorn JUMO dTRANS AS02 visar och kontrollerar värdena, registrerar JUMO LOGOSCREEN alla värden på ett manipuleringssäkert sätt.