Filtration

Filtrering avser processen där en fast-flytande blandning i vatten eller avloppsvatten kan separeras eller delas upp med filter. Tryckövervakning före och efter filtret är nödvändigt för effektiv filtrering.

Vår lösning för filtreringssystem

Mät- och styrteknologi för optimal filtrering

JUMO säkerställer rätt tryck

JUMO säkerställer rätt tryck i filtersystemet. Tryckgivare i början och slutet av systemet mäter och reglerar trycket pålitligt. Detta skapar ett konstant flöde och därmed optimala förhållanden för filtreringsprocessen.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77