Sedimentering

De fasta partiklarna och turbiditeten som bildas genom flockning kan separeras genom sedimentering. Vattenkvaliteten övervakas via konduktivitet och pH. När pH-värdet är optimerat för flockning av organiska eller oorganiska ämnen, justeras detta igen efter flockseparationen och före filtreringen.

Vår lösning för sedimentering

Liquid analysis for pure drinking water

JUMO monitors water quality during sedimentation

To ensure that certain organic and non-organic materials dissolve, flocculation agents are used and the pH value is adjusted. During sedimentation, these are deposited as sludge. JUMO provides solutions for measuring and regulating the pH value and the conductivity, so that the sedimentation process runs effectively and the water properties can be established for filtration.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77