Vattentank

Det behandlade dricksvattnet lagras i lagringstankar. Nivån i dessa tankar kräver kontinuerlig övervakning. När allt kommer omkring bör tankarna varken vara tomma eller överfyllda, men en effektiv dricksvattenförsörjning bör garanteras.

Our solution for water tanks

JUMO ensures safety in the water reservoir

Monitoring and recording the level

JUMO monitors the level in the water tank using a level probe and a transmitter/controller. In addition, the JUMO LOGOSCREEN family of paperless recorders record, archive, and evaluate measured values from drinking water treatment that have an obligation to provide proof in a simple and tamper-proof manner.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77