Vattenbrunn

En av källorna från vilka dricksvatten erhålls är grundvatten. För att säkerställa tillförlitlig övervakning av dricksvatten mäts och övervakas olika parametrar. En av de viktigaste parametrarna är pH-värdet.

Vår lösning för grundvattenbrunnar

JUMO ger dig rent dricksvatten

Nivå- och pH-mätning i grundvattenbrunnar

Vid extraktion av dricksvatten från grundvatten måste pH-värdet kontrolleras och justeras vid behov, eftersom det inte får vara under 6,5 och inte över 9,5. Med vår lösning klarar en pH-kombinationelektrod från JUMO tecLine tillsammans med mätomvandlaren / regulatorn JUMO AQUIS 500 pH denna uppgift. Dessutom kan en nivåsond, t.ex. JUMO MAERA S28, med indikatorn / regulatorn JUMO dTRANS AS 02 användas för nivåmätning.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77