Kyltorn

I kyltornet försvinner överskott av tekniska processer genom att avdunsta vatten. För att motverka förtjockningen av vattnet under avdunstningen och för att säkerställa kylvattnets hygien kan JUMO tillhandahålla motsvarande mät- och styrteknik. Genom att övervaka mätvärdena konduktivitet, grumlighet och pH-värde säkerställs kylvattnets kvalitet.

Vår lösning för kyltornet

Ren lösning för toppkylvatten

Komplett mät- och automatiseringsteknik för kylvattenbehandling

Som systemleverantör tillhandahåller JUMO plattmonterad mät- och styrteknik för evaporativa kyltorn. Du kan därmed ha kontroll över ledningsförmågan, pH-värdet och grumligheten vid en central punkt. Vid behov kan klor eller brom också mätas. Det är naturligtvis också möjligt att registrera de uppmätta värdena på ett manipuleringssäkert sätt. JUMO-reglerteknik styr avsaltningsprocessen och doseringen av biocid eller desinfektionsmedel. Här säkerställer en flödesvakt kontinuerlig cirkulation.