Desinfektion

Klorering är den vanligaste desinficeringsprocessen för vatten. Denna behandling är främst avsedd att döda eller minska de mikroorganismer (bakterier, virus, etc.) som den innehåller. Denna process kan också kallas desinfektion. Flytande analysteknik från JUMO används för att säkerställa rätt klorhalt.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Desinfektionsbalans

I praktiken, vid desinficering av poolvatten, är proceduren vanligtvis först att skapa en lösning av klorgas eller hypoklorit i vatten och sedan lägga till det i vattnet som ska behandlas. Syftet med behandlingen är att så få oönskade biprodukter som möjligt bildas. Detta kan kontrolleras till en viss grad av förhållandena (mängd klor, temperatur, pH-värde). Vår lösning säkerställer detta genom exakt mätning och kontroll av klorinnehållet. Detta säkerställer att klor doseras optimalt när vattnet desinficeras.