pH- reglering

pH-värdet är en av de viktigaste parametrarna i poolvatten. Det optimala pH-värdet för poolvatten är mellan 7,2 och 7,8. För låga eller för höga pH-värden orsakar olika problem såsom risk för korrosion, hud- och ögonirritation.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Balanserat pH-värde

pH-värdet är en viktigt parameter för desinfektion av poolvatten med klor, men ett neutralt pH-värde är också viktigt för människans hud och ögon. Vår lösning använder exakt mät- och styrteknik för att säkerställa optimal dosering av syra eller alkali eller motsvarande salter och därmed ett balanserat pH-värde.