Vattenkvalitetssäkring

För att bedöma poolvattnets kvalitet är redoxvärdet den centrala uppmätta variabeln. Liksom pH-värdet och klorinnehållet, mäts detta vid en central punkt i pool-systemet. Sensorerna för vätskeanalys är inrymda i en praktisk montering som också är utrustad med temperatur- och flödesmätning för att skapa optimala mätförhållanden. .

Våra produktrekommendationer för din lösning

Garanterad hög vattenkvalitet

Den avgörande indikatorn för vattenkvaliteten är redoxpotentialen. Denna bestäms med JUMO tecLine-redoxelektrod. Vattenprovet levereras via JUMO-kopplingen för membrantäckta sensorer. Detta ger också plats för klor- och pH-elektroder och säkerställer optimala mätförhållanden med temperatur- och flödesmätning. De uppmätta värdena kan relateras till den uppmätta temperaturen, vilket är en viktigt parameter för vätskeanalys.

Garanterad hög vattenkvalitet

Den avgörande indikatorn för vattenkvaliteten är redoxpotentialen. Denna bestäms med JUMO tecLine-redoxelektrod. Vattenprovet levereras via JUMO-kopplingen för membrantäckta sensorer. Detta ger också plats för klor- och pH-elektroder och säkerställer optimala mätförhållanden med temperatur- och flödesmätning. De uppmätta värdena kan relateras till den uppmätta temperaturen, vilket är en viktigt parameter för vätskeanalys.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77