Vattenkvalitetssäkring

För att bedöma poolvattnets kvalitet är redoxvärdet den centrala uppmätta variabeln. Liksom pH-värdet och klorinnehållet, mäts detta vid en central punkt i pool-systemet. Sensorerna för vätskeanalys är inrymda i en praktisk montering som också är utrustad med temperatur- och flödesmätning för att skapa optimala mätförhållanden. .

Våra produktrekommendationer för din lösning

Garanterad hög vattenkvalitet

Den avgörande indikatorn för vattenkvaliteten är redoxpotentialen. Denna bestäms med JUMO tecLine-redoxelektrod. Vattenprovet levereras via JUMO-kopplingen för membrantäckta sensorer. Detta ger också plats för klor- och pH-elektroder och säkerställer optimala mätförhållanden med temperatur- och flödesmätning. De uppmätta värdena kan relateras till den uppmätta temperaturen, vilket är en viktigt parameter för vätskeanalys.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77