Elektroder och sensorer för ammoniak (NH3)

JUMO erbjuder högkvalitativa elektroder för optimal mätning av ammoniakhalten i vätskor. Utöver laboratorietillämpningar används ammoniakelektroder främst för övervakning av kylvätskor. Ammoniakgivare används också för läckageövervakning i luftkonditioneringssystem.

JUMO Ammoniak

Filtrera
1
Träffar: 1