Elektroder för mätning av redoxpotentialen

Genom spänningsmätning kan redoxvärdet fastställas, vilket ger information om oxidations- och desinfektionsförmågan i (klorerat) vatten. På detta sätt är redoxpotentialen en indikator på förhållandet mellan desinfektion och organiska ämnen. Redoxsensorer från JUMO säkerställer tillförlitlig redoxmätning av vattenkvaliteten.

Filtrera
1
Träffar: 7