More than sensors+automation
Sökning

Nivå

Årtionden av erfarenhet inom tryckmätningsteknik är grunden för utvecklingen inom mätning av hydrostatisk nivå. JUMO erbjuder lösningar för lagrat tryck eller för öppna behållare t.ex brunnar och vattendrag. Beroende på tillämpning, kan nivåer mätas genom nivåsonder eller tryckgivare.