More than sensors+automation
Sökning

Värmemätare

JUMO HEATtemp inskruvings RTD för värmemängdsmätning med anslutningshuvud för direk montage (typ DL)(902427)
JUMO HEATtemp inskruvings RTD för värmemängdsmätning med anslutningshuvud för direk montage (typ DL)(902427) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0 till 180°C
 • Typgodkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännande för kylmätare som utbytbara temperatursensorer
 • Uppfyller kraven enligt DIN  EN 1434, AGFW202 och FW211
 • Parade givare och försäkran om överensstämmelse enligt tyska MessEG och MID
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D MID (CE och metrologisk identifieringsmärkning)

HEATtemp - Inskruvningstermometer för värmemätare med anslutningskabel för direktinstallation (typ DS / DL) (902428)
HEATtemp - Inskruvningstermometer för värmemätare med anslutningskabel för direktinstallation (typ DS / DL) (902428) China RoHS-20

 • för temperaturen fr. 0 till 180 °C
 • typgodkänd för värmemängdsmätning MID
 • som utbytbar temperaturgivare
 • uppfyller kraven enl. DIN EN 1434, AGFW FW 202 och FW 211
 • parning och försäkran om överensstämmelse med MID
 • produktion enl. modul D (MID) certifierad (CE och metrologisk märkning)

JUMO HEATtemp – insticks RTD för värmemätning med ansl.huvud för nedsänkningshylsa, typ PL (902437)
JUMO HEATtemp – insticks RTD för värmemätning med ansl.huvud för nedsänkningshylsa, typ PL (902437) China RoHS-20

 • För temperaturer från 0 till 180 ° C 
 • Typkontrollintyg för värmemätare MID som utbytbar temperatursensor
 • Godkännande för kylmätare och kombinerade kyl- och värmemätare
 • Uppfyller kraven i DIN EN 1434, AGFW FW 202 och FW 211
 • Parning och försäkran om överensstämmelse med MID
 • Produktion enligt modul D (MID) certifierad (CE och metrologisk märkning)
 • Anpassade tillbehör för installation (datablad 902440)

HEATtemp - temperaturgivare Pt100 / Pt1000 för värmemätning med anslutningskabel för nedsänkningshylsa (Typ PS/PL) (902438)
HEATtemp - temperaturgivare Pt100 / Pt1000 för värmemätning med anslutningskabel för nedsänkningshylsa (Typ PS/PL) (902438) China RoHS-e

 • För temperatur från 0 till 180 °C
 • Typgodkänd värmemängdsgivare enl. MID som utbytbar temperatursensor
 • Uppfyller kraven enligt DIN EN1434, AGFW 202 och FW211
 • Parning och konformitet certifikat enligt MessEG och MID
 • Produktionen certifierad enligt Modul D (MID) (CE- och metrologi märkning)
 • Anpassade tillbehör för inbyggnad (datablad 902440 och 902442)

JUMO HEATtemp - Temperaturgivare Pt100 / Pt1000 för komb. kyla-/värmemängdsmätning med anslutningshuvud för direkt installation Typ DL(902454)
JUMO HEATtemp - Temperaturgivare Pt100 / Pt1000 för komb. kyla-/värmemängdsmätning med anslutningshuvud för direkt installation Typ DL(902454) China RoHS-20

 • för temperaturen från 0 till 120 °C (kyla) och 0 bis 180 °C (värme)
 • typgodkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännande för kylmätare som utbytbara temperatursensorer
 • uppfyller kraven enligt  DIN EN 1434, AGFW FW 202 och FW 211
 • parade och kalibrerade i enighet med MID och  tysk MessEG
 • Produktionen certifierad enligt Modul D (MID) ,(CE- och metrologisk-märkning)

JUMO HEATtemp –Inskruvningsgivare för kombinerad kyla- och värmemängdsmätning vid direktanslutning ( typ DS/DL) (902455)
JUMO HEATtemp –Inskruvningsgivare för kombinerad kyla- och värmemängdsmätning vid direktanslutning ( typ DS/DL) (902455) China RoHS-20

 • för temperatur 0 ...120 °C (kyla) och 0 ... 180 °C (värme)
 • typgodkännande intyg för värmemängdsgivare MID och nationellt godkännade för
  kylmätare som utbytbara temperatursensorer.
 • uppfyller kraven enligt DIN EN 1434, AGFW FW 202 och FW 211
 • Parning och försäkran om överensstämmelse enligt tyska MessEG och MID
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D MID (CE- och Metrologisk identifieringsmärkning)

JUMO HEATtemp –Insticksgivare för kombinerad kyla/värmemängdsmätning med anslutnigshuvud för skyddsrör (Typ PL) (902464)
JUMO HEATtemp –Insticksgivare för kombinerad kyla/värmemängdsmätning med anslutnigshuvud för skyddsrör (Typ PL) (902464) China RoHS-20

 

 • För temperaturer från 0 till 120°C ( kyla)  och 0 till 180 °C (värme)
 • Godkänd för kyla eller kombinerade kyla-/värmemätare
 • Uppfyller kraven enligt DIN EN 1434 och AGFW202 och FW211
 • Parade och kalibrerade enligt MID och tyska MessEG
 • Produktionen är certifierad enligt Modul D, (MID/MessEV) certifikat
 • Matchande tillbehör för inbyggnad, se Typblad 902440, 902442