Kontinuerlig ugn

En väl fungerande tillverkningsprocess är viktigt, särskilt när produkter körs non-stop genom komplexa produktionslinjer. Som ett resultat måste kontinuerliga ugnar ha en exakt definierad temperaturprofil för att garantera sömlös härdning. Därför är noggrann temperaturövervakning och kontroll samt säkerhetsteknik kärnelement i dessa industriugnar.

Våra komponenter

Non-stop termiska processer

En heltäckande lösning för kontinuerliga ugnar från JUMO

Från termoelement, säkerhetsteknik och lösningar för SAT- och TUS-tester till ett automatiseringssystem med tyristorer. JUMO kan förse dig med all nödvändig utrustning för din kontinuerliga ugn så att de termiska processerna går optimalt, säkert och enligt kvalitetsstandarder.

En heltäckande lösning för kontinuerliga ugnar från JUMO

Från termoelement, säkerhetsteknik och lösningar för SAT- och TUS-tester till ett automatiseringssystem med tyristorer. JUMO kan förse dig med all nödvändig utrustning för din kontinuerliga ugn så att de termiska processerna går optimalt, säkert och enligt kvalitetsstandarder.

Din kontakt


Branschchef inom industriugnar

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77