Temperaturövervakning

Temperaturövervakning

För att uppnå optimal effekt och maximal effektivitet måste värmebalansen i en dieselmotor styras väldigt precist Noggrann temperaturmätning är av yttersta vikt eftersom motorn endast presterar optimalt inom ett smalt temperaturspann.

Våra komponenter

Optimal temperatur för full effekt

Vår lösning för temperaturmätning i dieselmotorer

En inskruvnings RTD-temperaturgivare från JUMO används i dieseltågens motorer. Den sticker ut på grund av sin robusthet i krävande installationsapplikationer. Enheten ger exakta temperaturvärden för motorn och smörjoljan samt laddluften till motorstyrningen. Data överförs också från huvudkylkretsen till styrenheten för hantering av motorkylning. Som ett resultat garanteras optimal motoreffekt.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77