Övervakning av frostskydd

Frostskyddsövervakning

För att skydda järnvägsfordonets vattentankar mot frostskador under den kalla årstiden slås värmesystemen i tankarna på när utetemperaturen är låg. Här garanterar JUMO-termostater noggrann och tillförlitlig temperaturövervakning och värmeelementdrift.

Våra produkt rekommendationer för din lösning

Säker vattenförsörjning i alla temperaturer

Vår lösning för att skydda vattentankar mot frost

JUMO´s panelmonterade / ytmonterade termostater används för att skydda vattentankarna. Temperaturvärdena kan också registreras av RTD-temperaturgivare och behandlas därefter i den elektroniska styrenheten. Nivån på vattentankarna övervakas med hjälp av JUMO MIDAS S06 eller JUMO MIDAS DP10 differenstrycksgivare som är förutbestämd för lågt tryck.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77