Tryckövervakning

Tryckövervakning

Toalettsystemen i moderna järnvägsfordon är avskilda från den omgivande miljön. I dessa lufttäta system leder undertryck avloppsvattnet och avföringen till avloppstanken. Tillförlitlig tryckmätning är nödvändig för tillförlitlig drift.

Våra komponenter för tryckövervakning

Tryckmätning vid avfallshantering

En ren lösning med undertryck

För att säkerställa problemfri spolning i det lufttäta toalettsystemet mäts anläggningens tryck i tryckluftsförsörjningsledningen. Det negativa trycket och övertrycket övervakas också i den mellanliggande tanken under spolningscykeln. Vår tryckgivare MIDAS S06 används här.

Your contact


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77