Värmesystem ombord på ett fartyg

Nivåmätning

Vätskor - vanligtvis vatten - används i värme- och luftkonditioneringssystem för att överföra värme eller kyla. Systemets fyllnadsnivå måste övervakas permanent så att det alltid finns tillräckligt med vätska i systemet och att det fylls på med rätt mängd vid behov. Här används en pålitlig flottörbrytare med ett referensfartyg.

Vår lösning för nivåmätning

Pålitlig nivåmätning med JUMO NESOS

Alltid tillräckligt med vätska i systemet

För nivåövervakning i värme- och luftkonditioneringssystem på fartyg erbjuder JUMO NESOS R03 LS flottörbrytare inte bara relevant DNV GL-godkännande utan också flexibel installation och en underhållsfri enhetsstruktur tack vare referensfartyget. Detta säkerställer att det alltid finns tillräckligt med vätska i systemet.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847