Värmeinstallation ombord på ett fartyg

Tryckövervakning

Luftkonditioneringssystemet måste vara under ett visst tryck så att värme kan överföras till pupillerna i värme- eller kylrum. JUMO erbjuder lösningen för optimalt tryck i luftkonditioneringssystemet.

Vår rekommendation för tryckövervakning

Optimalt tryck i luftkonditioneringssystemet

JUMO MIDAS för luftkonditioneringssystem ombord

JUMO MIDAS S07 MA används för tryckövervakning i luftkonditioneringssystem. Denna pålitliga trycktransmitter uppfyller kraven i miljökategori C, EMC 2 enligt DNV GL: s riktlinjer och är därför godkänd för användning inom varvsindustrin.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847