Värmesystem ombord på ett fartyg

Tryckövervakning

För att värmeväxlare ska arbeta så effektivt som möjligt, måste väggytan mellan vätskorna vara maximerad och deras flödeshastighet minimeras. Medan lameller ökar ytan, kontrolleras flödesmotståndet av trycket. Detta övervakas av en JUMO-tryckgivare.

Vår lösning för tryckövervakning

Rätt tryck är det som räknas

JUMO säkerställer värmeväxling i värme- och kylsystem

För att värmeväxlingen ska kunna ske som önskat måste rätt tryck bibehållas i värmeväxlaren. Med JUMO dTRANS p20-tryckgivare, som är godkänd för sjö- och Ex-applikationer, övervakas trycket permanent och kontrolleras exakt för maximal effektivitet.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847