Värmesystem ombord på ett fartyg

Temperaturmätning

Fartygens lastutrymmen värms eller kyls med hjälp av värmeväxlare. Värme överförs från ett flytande eller gasformigt medium till ett annat. I vissa fall återvinns även värme och avgaser från motorerna. Temperatur- och tryckgivare från JUMO styr och övervakar denna process.

Våra lösningar för temperaturmätning

Mät- och reglerteknik för värmeväxlaren

Vår lösning för uppvärmnings- och kylsystem

JUMO utrustar din värmeväxlare optimalt med högkvalitativ mät- och reglerteknik för temperatur och tryck. För tillämpningar inom varvsindustrin är alla komponenter certifierade enligt Bureau Veritas eller DNV GL. Den kompletta lösningen omfattar även anläggningsvisualisering och registrering av processdata.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847