Illustration av ett tankfartyg med mätteknik

Nivåmätning

Nivåmätning är obligatorisk i tankar. Sjöfarten har dock speciella krav på flottörbrytare och nivåsändare. Ex-godkännande krävs också för användning i gas- och oljetankar. JUMO NESOS uppfyller de höga kraven från tankfartyg.

Våra komponenter för nivåmätning

Pålitlig nivåmätning med JUMO NESOS

Konstanta nivåer säkerställer säkerhet

Pålitlig nivåmätning är viktigt i tankar för att kontrollera påfyllning och tömning samt för att säkerställa optimal fördelning mellan tankar. På detta sätt förblir fartyget i balans, även om det delvis är urladdat. JUMO använder JUMO NESOS-serien för nivåmätning i oljetankar och flytande gastankar. Denna serie mäter och byter pålitligt och har nödvändiga godkännanden för varvsindustrin och Ex-områden.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847