Illustration av ett tankfartyg med mätteknik

Tryckövervakning

Trycket inuti tanken måste övervakas permanent, eftersom smältningsprocessen av propangas (LPG) är starkt beroende av den och avdunstning av gasen kan få katastrofala följder. Med flytande naturgas (LNG) är temperaturen extremt låg. Således måste mediet värmas till -40 ° C via avdunstningsledningar för att tryckgivaren ska övervaka det interna tankens tryck. JUMO dTRANS p20 kan hantera dessa mätuppgifter.

Process data
Flytande petroleumgas (LPG) tryck 10 till 20 bar vid rumstemperatur
Flytande naturgas (LNG) tryck max. 230 mbar vid -161 till -164 °C

Våra komponenter för tryckövervakning

Tryckmätning i flytande gastankar

Optimal lösning för LPG- och LNG-tankar

JUMO dTRANS p20 är den optimala lösningen för att utrusta tankar för flytande gas. Tryckgivaren kan hantera både trycket av flytande petroleumgas (LPG) och de extremt låga temperaturerna i den flytande naturgastanken. Det har också nödvändiga godkännanden för marina Ex-applikationer.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847