Hantering av ballastvatten

Fartyg fylls med ballastvatten efter att ha släppt ut avloppsvatten eller lossat gods för att bibehålla balansen. Den tas från det lokala vattnet och släpps ut i hamnen när den laddas igen. För att förhindra att ballastvattnet och växter, djur, virus och mikroorganismer som det innehåller skadar ekosystem måste vattnet behandlas.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Hantering av ballastvatten med JUMO

Mät- och reglerteknik skyddar världens ekosystem

När fartyg (delvis) lossar eller släpper ut avloppsvatten, ger ballastvatten från lokala vatten balans. När det sedan släpps ut igen i en annan hamn kan det lokala ekosystemet skadas allvarligt, till exempel av främmande djur, växter, virus och andra mikroorganismer. Av denna anledning måste den internationella konventionen för kontroll och hantering av fartygens ballastvatten och sediment omedelbart följas och ballastvattnet måste behandlas därefter. JUMO erbjuder mät- och styrteknik för olika processer för hantering av ballastvatten som har godkännande för sjöfart.