Nivåmätning i ballastvattentankar inom sjöfarten

Nivåmätning

Tankhantering med JUMOs sensorer, inklusive nivå- och temperatursensorer, ger dig full kontroll när det gäller kontroll och övervakning av tankarna på alla typer av fartyg och offshore-installationer.

Våra komponenter för nivåmätning

Pålitlig tankövervakning med JUMO

Nivågivare och tryckgivare för saltvattenapplikationer.

Med JUMO-produkterna kan du optimalt övervaka vattennivån på tankfartyg, bulkfartyg, passagerarfartyg och offshore-plattformar. JUMO MIDAS C18 SW-tryckgivare och JUMO MAERA S29 SW-nivåsond av titan har designats både för sjöfartsindustrin och för användning med saltvatten.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847