Temperaturmätning i ballastvattentankar

Temperaturmätning

För att döda djur och mikroorganismer i ballastvattnet används fysiska metoder förutom klor. Under termisk behandling utsätts organismerna för en dödlig temperatur för dem. Temperaturgivare och termostater från JUMO används för att övervaka vattentemperaturen.

Våra komponenter för temperaturmätning

Rätt temperatur i ballastvattentanken

Implementera termiska processer med support från JUMO

För värmebehandling av ballastvatten används tre vanliga metoder: Blandning och förvärmning med samtidig spolning av ballastvattentanken, uppvärmning av ballastvattnet i tankarna eller uppvärmning under intag eller urladdning. Oavsett vilken metod du vill använda, garanterar JUMO tillförlitlig mätning och kontroll av vattentemperaturen. Med temperatursensorer och termostater inklusive godkännande för varvsbyggnad, kan du känna dig säker.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847