Beredning av dricksvatten

På fartyg erhålls dricksvatten från havsvatten och avsaltas med omvänd osmos: havsvatten tvingas under högt tryck genom ett semipermeabelt membran. Detta fungerar som ett filter och tillåter bara vissa joner och molekyler att passera igenom. Det är därför som tryck, konduktivitet och allmän vattenkvalitet måste övervakas när man producerar dricksvatten från saltvatten.

Våra produktrekommendationer för din lösning

Rent dricksvatten ombord

Pålitlig mät- och reglerteknik för hantering av dricksvatten

På fartyg erhålls dricksvatten från havsvatten och avsaltas och renas genom omvänd osmos. JUMO hjälper till att övervaka och kontrollera denna process med tillförlitlig mät- och styrteknik. JUMO levererar hela systemet, från tryckövervakning före omvänd osmos genom avsaltning, rengöring och desinfektion.