Vattenhantering på fartyg

Konduktivitetsmätning

Avsaltningsgraden vid omvänd osmos kan bestämmas genom att helt enkelt mäta konduktiviteten. För detta ändamål mäts konduktiviteten före och efter omvänd osmos. JUMO CTI-500 induktiv konduktivitetssändare används för att övervaka och kontrollera konduktiviteten. Den integrerade temperaturmätningen möjliggör exakt och snabb temperaturkompensering, vilket är särskilt viktigt vid mätning av konduktivitet.

Process data
Konduktivitet max. 2500 μS/cm vid 20 °C

Våra komponenter för konduktivitetsmätning

Mer vatten från havsvatten

Pålitlig övervakning av avsaltning med JUMO

Avsaltningsprocessens framgång säkerställs genom jämförande konduktivitetsmätningar före och efter omvänd osmos. Detta säkerställer också att gränsvärdena för dricksvatten inte överskrids. JUMO förser dig med ett komplett system för detta ändamål, inklusive sensorer, sändare och JUMO AQUIS touch-flerkanaligt mätinstrument. Som ett centralt system registrerar det alla uppmätta värden, tar över kontroll- och regleringsfunktioner och registrerar till och med värden som måste verifieras.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847