Vattenhantering på fartyg

Tryckövervakning

Eftersom saltvatten har en hög salthalt krävs ett tryck på 60 till 80 bar för omvänd osmos. För att säkerställa säker drift av systemet måste trycket övervakas. JUMO MIDAS C18 SW-tryckgivare, som specialiserat sig på saltvatten, är förutbestämd för denna uppgift.

Process data
Tryck 60 till 80 bar

Våra komponenter för tryckövervakning

Ständigt under tryck

Pålitlig tryckövervakning i avsaltningsanläggningen

För att processen för omvänd osmos ska kunna fungera optimalt måste saltvattnet som ska behandlas införas vid högt tryck. JUMO MIDAS C18 SW-sändaren med DNV GL-certifikat, utvecklad för användning med saltvatten, säkerställer det optimala trycket för omvänd osmos.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847