Avloppsrening ombord på ett fartyg

Kontroll av vattenkvalitet

Vid avloppsvattenrening mäts processens framgång av vattnets kvalitet. Detta bestäms av konduktiviteten och pH-värdet. JUMO levererar både sensorerna och styrenheten för detta ändamål: JUMO AQUIS touch P med visualiserings- och inspelningsfunktioner.

Process data
pH value 6.0 to 8.5

Our components for ensuring water quality

Clean wastewater thanks to JUMO

Complete systems for liquid analysis

With a wide range of sensors and the modular multi-channel measuring instrument JUMO AQUIS touch P, JUMO offers the complete solution for liquid analysis. The system measures, records and monitors the various measured variables. For example, it can also control the dosage of acids and bases for neutralizing the water.