Tryckmätning i filtreringsanläggningen

Tryckmätning

Framgångsrik filtrering beror till stor del på trycket. Med pålitlig tryckmätning i början och slutet av systemet kan processen optimeras och vattnet kan ledas genom filtret vid rätt tryck.

Vår lösning för tryckmätning

Rätt tryck för optimal filtrering

JUMO mäter och reglerar vattentrycket

För tryckövervakning i dessa område rekommenderar vi JUMO MIDAS S05 trycktransmitter i anslutning till displayenheten / regulatorn JUMO Aquis 500 AS. Denna kombination mäter och reglerar pålitligt trycket i filtreringen.

Din kontaktperson


Branschchef inom vatten och avlopp

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77