Redoxmätning

Redox-mätning

För att kontrollera den grundläggande vattenkvaliteten är redoxvärdet den avgörande parametern. Därför kontrolleras desinfektionen ofta enbart via detta värde i små pooler som t.ex. privata pooler. För tillförlitlig övervakning av vattenkvaliteten rekommenderar vi en JUMO tecLine-elektrod i kombination med JUMO dTRANS pH 02 eller JUMO AQUIS touch S om registrering och mer omfattande kontrollfunktioner krävs.

Processdata
Redoxvärde 730 till 770 mV

Våra komponenter för redoxmätning

Tillförlitlig lösning för rent vatten

JUMO säkerställer tillförlitlig redoxmätning

JUMO tecLine redox-kombinationselektroderna kontrollerar pålitligt kvaliteten och därmed effektiviteten av desinfektionen i poolvatten. Ett spänningsvärde (mV) bestäms via elektroden som ger information om förhållandet mellan desinfektionsmedel (klor) och föroreningar (organiska ämnen, bakterier). Eftersom redoxpotentialen beror på pH-värdet och temperaturen, registreras dessa parametrar också i poolen och deras värden hålls konstanta.