DAkkS

Standarder och riktlinjer för kalibrering

Riktlinjer för kalibrering
09/2018 Revision 0 DKD-R 5-1 Kalibrering av motståndstermometrar
09/2018 Revision 0 DKD-R 5-3 Kalibrering av termoelement
09/2018 Revision 0 DKD-R 5-4 Kalibrering av temperaturblockkalibratorer
09/2018 Revision 0 DKD-R 5-5 Kalibrering av instrument och simulatorer för temperaturindikering med elektrisk simulering och mätning
09/2018 Revision 1 DKD-R 5-6 Identifiering av termometerns egenskaper
09/2018 Revision 0 DKD-R 5-7 Kalibrering av klimatkamrar
02/2019 Revision 0 DKD-R 5-8 Kalibrering av hygrometrar avsedda för direkt mätning av relativ luftfuktighet
03/2014 Revision 3 DKD-R 6-1 Kalibrering av tryckmätinstrument
06/09/2017 AA_DKD_022 Kammarens förfarande "Kalibrering av mekaniska termometrar"
Standards
DIN EN 60751:2023-06 Industriella motståndstermometrar och temperaturgivare av platina
DIN EN 60584-1:2014-07 Del 1 Termoelement - Termoelektriska spänningar och begränsande avvikelser
DIN EN 60584-3:2022-02 Del 3 Termoelement - Termiska spänningar och begränsande avvikelser
DIN 43710:1985-12 Elektriska temperaturgivare / Grundvärden för termoelektriska spänningar för termoelement typ U och typ L
IEC 62460:2008-07 Temperaturtabeller för elektromotorisk kraft (EMF) för rena termoelementkombinationer
DIN EN 837-1:1997-02 Del 1 Manometrar med bourdonrör dimensioner, metrologi, krav och provning
DIN EN 837-2:1997-05 Del 2 Manometrar Rekommendationer för val och installation av manometrar
DIN EN 837-3:2019-08 Del 3 Manometrar med membran och kapselfjädrar Mått, metrologi, krav och provning
EA EA-4/02 M:2013 Utvärdering av mätosäkerheten vid kalibrering.
EA EA-2/15 M:2022 EA-krav för ackreditering EA-krav för ackreditering av flexibla mätdon