More than sensors+automation
Sökning

Ugn

Insticks termoelement med kopplingshuvud form A (901110)
Insticks termoelement med kopplingshuvud form A (901110) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

  • För temperatur från -200...+1600°C
  • Med skyddsrör i olika material
  • Som enkel eller dubbel termoelement
  • Tillgänglig med mätomvandlare

Insticks-termoelement med kopplingshuvud form B (901120)
Insticks-termoelement med kopplingshuvud form B (901120) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

  • För temperaturer från -200 till +1600°C
  • Med skyddsrör i olika material
  • Som enkel- och dubbel termoelement
  • Anslutningshuvud form B, BUZ, BUZH eller BBK
  • Tillgänglig med mätomvandlare