Tryckgivare för differenstryckmätning

Differenstrycket kan mätas antingen med en speciell trycktransmitter för differenstrycksmätning eller med två kommersiellt tillgängliga trycktransmittrar. Vid användning av en differenstrycktransmitter beräknas differenstrycket direkt i enheten. Vid användning av kommersiellt tillgängliga trycktransmittrar måste beräkningen utföras i det anslutande styrsystemet. Mätanordningarna används i tillämpningar som filterövervakning och nivåmätning i slutna behållare.

Hjälp mig att välja

Filtrera

Filtrera
1
Träffar: –